Курс вивчення навчальної дисципліни "Сільськогосподарська радіоекологія" для студентів IIIспец та IV курсу спеціальності Ветеринарна медицина